Zarząd Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego, informuje że na dzień 4 października 2017r. g.18 zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów PZSiBA.

Nadzwyczajne WZD odbędzie się w firmie Cool Flowers przy ul. Poznańskiej 5,  Mory, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Powrót