Kalendarz imprez

Lista turniejów z września 2017

Lp Nazwa Data Kategoria Ranga Miejsce
1 PORS 3 23 Wrzesień 2017 POLSKI OTWARTY RANKING SNOOKERA PORS *** Do ustalenia - Do ustalenia Szczegóły
2 PLS TOP 16/3 09 Wrzesień 2017 POLSKA LIGA SNOOKERA TOP16 PLS TOP 16 Do ustalenia - Do ustalenia Szczegóły
3 PORS K 3 09 Wrzesień 2017 POLSKI OTWARTY RANKING SNOOKERA PORS Kobiet Do ustalenia - Do ustalenia Szczegóły
4 Masters 40+/ 3 03 Wrzesień 2017 Masters 40+ Turniej nierankingowy Do ustalenia - Do ustalenia Szczegóły