Kalendarz imprez

Lista turniejów z marca 2018

Lp Nazwa Data Kategoria Ranga Miejsce
1 Walne Zgromadzenie Delegatów PZSiBA 25 Marzec 2018 Turniej nierankingowy Turniej nierankingowy Do ustalenia - Do ustalenia Szczegóły
2 PORS 2 17 Marzec 2018 POLSKI OTWARTY RANKING SNOOKERA Turniej PORS 147 Break - Zamieniecka - Warszawa Szczegóły
3 TOP16/1 10 Marzec 2018 POLSKA LIGA SNOOKERA TOP16 PLS TOP 16 Masters - Lublin Szczegóły
4 PORS K1 03 Marzec 2018 Ranking PORS Kobiet PORS Kobiet Billboard - Warszawa Szczegóły