Kalendarz imprez

Lista turniejów z marca 2018

Lp Nazwa Data Kategoria Ranga Miejsce
1 Walne Zgromadzenie Delegatów PZSiBA 25 Marzec 2018 Turniej nierankingowy Turniej nierankingowy Do ustalenia - Do ustalenia Szczegóły
2 PORS 2 - Puchar 18 Marzec 2018 POLSKI OTWARTY RANKING SNOOKERA Turniej PORS 147 Break - Zamieniecka - Warszawa Wyniki Szczegóły
3 PORS 2 17 Marzec 2018 POLSKI OTWARTY RANKING SNOOKERA Turniej PORS 147 Break - Zamieniecka - Warszawa Wyniki Szczegóły
4 TOP16/1 10 Marzec 2018 POLSKA LIGA SNOOKERA TOP16 PLS TOP 16 Masters - Lublin Wyniki Szczegóły
5 PORS K 1 04 Marzec 2018 POLSKI OTWARTY RANKING SNOOKERA PORS Kobiet Biboard - Warszawa Szczegóły
6 PORS K1-puchar 04 Marzec 2018 POLSKI OTWARTY RANKING SNOOKERA PORS Kobiet BILLBOARD - WARSZAWA Wyniki Szczegóły
7 PORS K1 03 Marzec 2018 Ranking PORS Kobiet PORS Kobiet Billboard - Warszawa Wyniki Szczegóły