Informujemy, że decyzją Zarządu PZSiBA, wobec rezygnacji z gry w ME Michała Szabata, Macieja Michowskiego i Marcina Kolibskiego do kadry zostali dołączeni Antoni Kowalski i Ariel Trębocha.

Dodatkowe miejsce w kadrze zostało również przyznane dla drugiego finalisty turnieju PORS **** we Wrocławiu.  

Jednocześnie przypominamy, że osoby, które wywalczą awans muszą posiadać ważną licencję zawodniczą i badania lekarskie potwierdzające zdolność do uprawiania sportu  

PZSiBA
 

Powrót