Lista Zgrupowań Kadr Narodowych i osób powołanych na zgrupowania:

1) Zgrupowania Kadry narodowej seniorów:

15-18 czerwca - Konstancin - Jeziorna
11-13 sierpnia - Konstancin - Jeziorna
3-5 listopada - Konstancin - Jeziorna

Lista zawodników zobowiązanych do stawiennictwa na zgrupowaniach:

1) Kacper Filipiak
2) Mateusz Baranowski
3) Patryk Masłowski
4) Paweł Rogoza
5) Marcin Nitschke
6) Daniel Holoyda
7) Karol Lelek
8) Michał Kotiuk
9) Krzysztof Wróbel
10) Antoni Kowalski

2) Zgrupowania Kadry narodowej kobiet:

22-23 kwietnia
13-14 maja
23-24 września
21-22 października
2-3 grudnia

Lista zawodniczek zobowiązanych do stawiennictwa na zgrupowaniach:

1) Dalia Alska
2) Ewelina Piślewska
3) Aleksandra Wojtecka
4) Małgorzata Sikorska
5) Ewa Pawińska
6) Natalia Nowak
7) Marta Wawrzyn
8) Izabela Morska


Zawodników i zawodniczki obowiązuje limit 50% frekwencji na zgrupowaniach. W przypadku niewypełniania limitu nie jest możliwe uczestnictwo w żadnych turniejach międzynarodowych.
Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zgrupowaniach zobowiązani są do dostarczenia kompletu wniosek licencyjny + badania lekarskie (książeczka sportowca), w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2017. W razie niedostarczenia dokumentów zawodnik zostaje wykreślony z listy i nie może być brany pod uwagę przy powołaniach do kadry i uczestnictwa w zgrupowaniach do końca bieżącego roku.

Zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia uczestnictwa w zgrupowaniach do 7 dni przed terminem zgrupowania.

PZSiBA

Powrót