W związku z przyznaniem Polsce organizacji Mistrzostw Europy w kategoriach Open, U-18 i U-21 w lutym 2016, Zarząd podaje do wiadomości kryteria powołania zawodników na imprezy w kategoriach juniorskich. Wszyscy aktywni zawodnicy, którzy mieszczą się w obu kategoriach wiekowych (U-21 i U-18) będą brani pod uwagę przy ustalaniu kadr na Mistrzostwa Europy. Warunkami niezbędnymi do bycia włączonym do kadry są: - Przedstawienie kalendarza startów przed Mistrzostwami Europy i zatwierdzenie go przez PZSiBA - Przedstawienie planu treningów i przygotowań do turnieju i zatwierdzenie go przez PZSiBA - Aktywny udział w turniejach PZSiBA i potwierdzona startami wysoka forma sportowa. Powyższe warunki dotyczą wszystkich zawodników niebędących członkami kadry narodowej seniorów. Nieprzekraczalnym terminem złożenia kalendarza startów i planu przygotowań jest piątek 6 listopada 2015. Brak dostarczenia i zatwierdzenia w/w deklaracji uniemożliwia włączenie do kadry na Mistrzostwa Europy w kategoriach juniorskich.

PZSiBA
 

Powrót