MISTRZOSTWA POLSKI W SNOOKERZE

do lat 17

Lublin 2015

Cele zawodów

Wyłonienie Mistrza Polski w snookerze w kategorii wiekowej do lat 17.
Przygotowanie krajowej czołówki do uczestnictwa w zawodach międzynarodowych.
Stworzenie podstawy powołań do kadry narodowej w kategorii młodzieżowców i juniorów.
Popularyzacja idei współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży.

Termin         

21-22 listopada 2015 roku (sobota-niedziela)  

Program zawodów

1 dzień:
g. 11:00 odprawa,
g. 11:30 do ok. 20:00
2 dzień:
g. 10:00 1/4 finału,
g. 12:00 1/2 finału,
ok. g. 15:00 Finał  

Miejsce zawodów         

Klub Masters GH Olimp Al. Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin  

Organizator         

Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego, Klub Masters Lublin  


Warunki uczestnictwa         

W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, urodzeni w roku 1998 i   młodsi, którzy:

Zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie.
Dokonają opłaty startowej.
Stawią się na odprawie zawodników w dniu rozpoczęcia zawodów

Ubiór         

Od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA kod A.  


System i sposób przeprowadzenia zawodów         

I etap: mecze grupowe (lepszy z 3),         
II etap: mecze pucharowe (lepszy z 5, finał lepszy z 7)         
Do fazy pucharowej awansuje po 3 zawodników z grupy.           

Kryteria ustalenia kolejności w grupach:

Wygrane mecze.
Różnica frejmów.
Bezpośredni pojedynek.

  Rozstawienie zawodników do fazy pucharowej odbędzie się wg rankingu turniejowego. Szczegółowe informacje nt. systemu rozgrywek przekaże sędzia główny na odprawie w dniu rozpoczęcia zawodów. Podstawą rozstawienia zawodników w turnieju jest ranking TOP16 i ranking PORS  aktualna w dniu zamknięcia zapisów (17 listopada 2015 r.).  


Sędzia główny

Marek Kułago  

Nagrody i tytuły

Zwycięzca uzyskuje tytuł Mistrza Polski do lat 17 W zawodach nie ma nagród finansowych, zawodnicy otrzymują puchary i medale za miejsca 1-4 oraz puchar za najwyższy brejk turnieju. Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora. Koszty udziału w zawodach  

Koszty uczestnistwa w zawodach

Opłata startowa wynosi 50 zł. Zwyżka za brak licencji PZSiBA 20 zł.
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.  

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje nt. zawodów, szczególnie o dotyczące patronatu medialnego. W sprawach nieujętych stanowią regulaminy i przepisy PZSiBA, w szczególności dokument „Zasady postępowania w turniejach Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego”.    

Zarząd PZSiBA

Powrót