Zarząd PZSiBA zawiadamia, że w dniu 26 maja o godz. 17.30 w Lublinie odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów  Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego. WZD odbędzie się w Lublinie w klubie Masters mieszczącym się w centrum handlowym Tarasy Zamkowe Al. Unii Lubelskiej 2.

Informujemy, iż na wypadek braku wymaganej w § 24 ust. 3 Statutu PZBSiA liczby delegatów, drugi termin WZD został ustalony  na  dzień  26 maja 2017 r.  na  godz. 18.00 w tym samym miejscu.

 

 

                        Za zarząd                    

                         Piotr Murat

                 prezes zarządu PZSiBA

Powrót