Turniej: Walne Zgromadzenie Delegatów PZSiBA

Informacje o turnieju

Nazwa
Walne Zgromadzenie Delegatów PZSiBA
Kategoria
Turniej nierankingowy
Ranga turnieju
Turniej nierankingowy
System rozgrywek
Puchar
Organizator
Piotr Murat
Sędzia
Piotr Murat
Turniej
2018-03-25 18:00 - 2018-03-25 20:00
Zapisy
2018-03-20 06:00 - 2018-03-25 06:00
Miejsce
Do ustalenia (Do ustalenia)

Lublin, 25.02.2018 r.

Porządek obrad

Walne Zgromadzenia Delegatów, sprawozdawczo-wyborze,

Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego - Lublin CH Tarasy Zamkowe klub Masters dn. 25 marca 2018 r. g. 15:00

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Sprawdzenie listy obecności i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

3. Wybory Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

4. Wybory przewodniczącego WZD.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie/przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie/przyjęcie sprawozdania sportowego Zarządu

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie/przyjęcie Komisji Rewizyjnej

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie/przyjęcie Komisji Dyscyplinarnej

10. Sprawozdanie Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej

11. Wybory prezesa Zarządu.

12. Wybory Zarządu.

13. Wybory Komisji Rewizyjnej.

14. Wybory Komisji Dyscyplinarnej.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd

Piotr Murat


Lista zapisanych

Jeszcze nikt się nie zapisał...