PORS nr 1 - Hermes Reaktywacja (Krosno)

4
Piotr Marszałek
6
Piotr Buczek
 
 
3
Remigiusz Hejnar
5
Paweł Gładysz
 
 
4
Piotr Marszałek
1
Marcin Kolanko
 
3
Remigiusz Hejnar
2
Grzegorz Mola
 
1
Marcin Kolanko
3
Remigiusz Hejnar