Walne Zgromadzenie Delegatów PZSiBA

NAZWA TURNIEJU

Walne Zgromadzenie Delegatów PZSiBA

MIASTO

Do ustalenia

KLUB

Do ustalenia

DATA

Od: 2018-03-25 18:00:00
Do: 2018-03-25 20:00:00

ZAPISY

Od: 2018-03-20 06:00:00
Do: 2018-03-25 06:00:00

KATEGORIA

Turniej nierankingowy

SYSTEM ROZGRYWEK

Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Piotr Murat

DODATKOWE INFORMACJE

Lublin, 25.02.2018 r.

Porządek obrad

Walne Zgromadzenia Delegatów, sprawozdawczo-wyborze,

Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego - Lublin CH Tarasy Zamkowe klub Masters dn. 25 marca 2018 r. g. 15:00

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Sprawdzenie listy obecności i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

3. Wybory Komisji Mandatowo Skrutacyjnej.

4. Wybory przewodniczącego WZD.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie/przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie/przyjęcie sprawozdania sportowego Zarządu

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie/przyjęcie Komisji Rewizyjnej

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie/przyjęcie Komisji Dyscyplinarnej

10. Sprawozdanie Komisji Regulaminowo-Sędziowskiej

11. Wybory prezesa Zarządu.

12. Wybory Zarządu.

13. Wybory Komisji Rewizyjnej.

14. Wybory Komisji Dyscyplinarnej.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd

Piotr Murat