MISTRZOSTWA POLSKI 6 REDS

NAZWA TURNIEJU

MISTRZOSTWA POLSKI 6 REDS

MIASTO

Warszawa

KLUB

147 Break - Zamieniecka

DATA

Od: 2019-07-20 10:00:00
Do: 2019-07-21 22:00:00

ZAPISY

Od: 2019-05-22 13:49:00
Do: 2019-07-16 21:00:00

KATEGORIA

Otwarte Mistrzostwa Polski

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Wiktoria Jędruszek

DODATKOWE INFORMACJE

Cele zawodów 
* wyłonienie Mistrza Polski w Snookerze na 6 czerwonych bilach
* promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play
* popularyzacja gier bilardowych

Miejsce zawodów 
Klub 147 Break, ul. Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa

Termin 
20 lipca 2019 r.

Organizatorzy 
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego 
Klub 147 Break, Warszawa

Warunki uczestnictwa 
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie i stawią się na odprawie zawodników w dniu rozpoczęcia zawodów oraz posiadają licencję sportową PZSiBA na rok 2019.

Licencje
Wszyscy zawodnicy biorący udział w mistrzostwach zobowiązani są do posiadania licencji sportowej PZSiBA na rok 2019. Licencję można uzyskać zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA lub u Sędziego Głównego przed rozpoczęciem zawodów.

Strój 
Od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod A.

Termin i miejsce zgłoszeń 
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 lipca 2019 r. do godz. 21:00 na stronie PZSiBA www.snooker.pl. 
Zapisu można dokonać po wcześniejszej rejestracji konta na stronie PZSiBA www.snooker.pl.

System i sposób przeprowadzenia zawodów 
Zawody rozegrane będą w dwóch etapach – faza grupowa i pucharowa.
Modus meczów: faza grupowa – lepszy z 5 lub 7, faza pucharowa – lepszy z 7, Finał – lepszy z 9 (w zależności od liczby zgłoszonych zawodników).
Rozstawienie zawodników według kolejności: 1. Obrońca tytułu, 2. Ranking Proshooting PLS TOP16, 3. Ranking Conori 1LS, losowanie.

Kryteria ustalania kolejności zawodników w grupach (według zasad IBSF)
a/ wygrane mecze;
b/ bilans frejmów;
c/ bezpośredni pojedynek;
d/ losowanie.

Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego zawodników po grach grupowych (według zasad IBSF)
a/ miejsce w grupie;
b/ mecze nieprzegrane;
c/ średnia BF/MR;
d/ losowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące systemu rozgrywek zostaną przekazane podczas odprawy zawodników.

Nagrody i tytuły
W zawodach nie ma nagród finansowych.
Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca 1-3 oraz za najwyższy brejk.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszty udziału w zawodach
Opłata startowa wynosi 80 zł i musi być uiszczona u Sędziego Głównego przed pierwszym meczem zawodnika.
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.

 


ZASADY GRY

Podczas trwania całego turnieju obowiązują standardowe zasady gry w snookera. Wyjątki:
1. Nie będzie więcej niż 5 następujących po sobie połączeń Faulu i Chybienia.
2. Po czwartym Faulu i Chybieniu sędzia ostrzega faulującego zawodnika, że w przypadku piątego Faulu i Chybienia jego przeciwnik będzie miał następujące opcje do wyboru:
a/ zagrywanie z pozycji, w której bile zatrzymały się na polu gry,
b/ nakazanie faulującemu ponownej gry z pozycji, w której bile zatrzymały się na polu gry,
c/ możliwość ustawienia białej bili w dowolnym punkcie na polu gry (“wolny stół”), pod warunkiem, że żaden z zawodników nie znajduje się w potrzebie snookera.
3. Nie jest dozwolone ustawienie snookera za nominowaną bilą kolorową (zarówno przypadkowe, jak i w sytuacji, kiedy nominowana bila nie jest bilą efektywnie wymuszającą snookera). Ustawienie snookera za nominowaną bilą kolorową jest faulem. Wartość kary – 4 punkty lub wartość bili rozgrywanej (jeżeli jest wyższa).

Brejk maksymalny – 75 punktów