MISTRZOSTWA POLSKI SHOOT OUT

NAZWA TURNIEJU

MISTRZOSTWA POLSKI SHOOT OUT

MIASTO

Warszawa

KLUB

147 Break - Zamieniecka

DATA

Od: 2019-07-20 10:00:00
Do: 2019-07-21 22:00:00

ZAPISY

Od: 2019-05-22 13:51:00
Do: 2019-07-16 21:00:00

KATEGORIA

Otwarte Mistrzostwa Polski

SYSTEM ROZGRYWEK

Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Wiktoria Jędruszek

DODATKOWE INFORMACJE

Cele zawodów
* wyłonienie Mistrza Polski w Snookerze w odmianie Shoot-Out
* promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play
* popularyzacja Snookera w odmianie Shoot-Out

Miejsce zawodów
Klub 147 Break, ul. Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa

Termin
21 lipca 2019 r.
Szczegółowy program zawodów zostanie ogłoszony wkrótce.

Organizatorzy
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub 147 Break, Warszawa

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie i stawią się na odprawie zawodników w dniu rozpoczęcia zawodów oraz posiadają licencję sportową PZSiBA na rok 2019.

Licencje
Wszyscy zawodnicy biorący udział w mistrzostwach zobowiązani są do posiadania licencji sportowej PZSiBA na rok 2019. Licencję można uzyskać zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA lub u Sędziego Głównego przed rozpoczęciem zawodów.

Strój 
* Regulaminowy strój PZSiBA - kod A

lub:
* Wizytowe spodnie/spódnica, wizytowe obuwie i gładka koszula z kołnierzykiem (długi rękaw) lub koszulka polo PZSiBA, polo klubu zrzeszonego w PZSiBA lub gładkie polo bez znaków graficznych.

Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 lipca 2019 r. do godz. 21:00 na stronie PZSiBA www.snooker.pl. 
Zapisu można dokonać po wcześniejszej rejestracji konta na stronie PZSiBA www.snooker.pl.

System i sposób przeprowadzenia zawodów
* Zawody zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym (1KO).
* Mecze będą rozgrywane w systemie gry z ograniczeniem czasowym. Modus meczu – 10 minut, liczone od pierwszego rozbicia.
* O tym, kto wykona pierwsze zagranie, decyduje "Rozgrywka o rozbicie". Wygrywa zawodnik, którego bila znajdzie się bliżej dolnej bandy.
* Pozostałe informacje dotyczące systemu rozgrywek zostaną podane na stronie www.snooker.pl – nie później niż dzień po zakończeniu zapisów do turnieju.

Faule
* W trakcie meczu biała bila musi zostać uderzona w określonej liczbie sekund, liczonych od zakończenia poprzedniego zagrania (15 sekund w pierwszej połowie meczu, 10 sekund w drugiej). Przekroczenie wyznaczonego czasu jest faulem. Wartość kary – 5 punktów.
* W każdym zagraniu przynajmniej jedna bila musi zostać zagrana o bandę lub wpaść do kieszeni. Nieprawidłowe zagranie jest faulem. Wartość kary – 5 punktów lub wartość bili rozgrywanej (jeżeli jest wyższa).
* Po każdym faulu przeciwnika zawodnik rozgrywający znajduje się w pozycji “biała w ręce” i "wolny stół". Oznacza to, że ma możliwość ustawienia bili białej w dowolnym punkcie na polu gry. Zegar odmierza czas na uderzenie od momentu, w którym rozgrywający otrzymał białą bilę.
* Zasady "Faul i chybienie" oraz "Ponowna gra" nie obowiązują.

Pozostałe zasady
* W przypadku remisu o wygranej decyduje dogrywka na niebieskiej bili. Zawodnik, który wygrał "Rozgrywkę o rozbicie" decyduje kto rozpocznie dogrywkę (pozycja “biała w ręce”, uderzenie otwierające z pola D, niebieska bila na Punkcie Centralnym).
* W przypadku tzw. sytuacji bez wyjścia nie jest dozwolone powtórzenie meczu. Zawodnicy odpowiadają za rozwiązanie sytuacji w wyznaczonym czasie.
* Zagranie rozpoczęte w wyznaczonym czasie uznaje się za prawidłowe, a wszystkie związane z nim punkty brane są pod uwagę.

Nagrody i tytuły
W zawodach nie ma nagród finansowych.
Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca 1-3 oraz za najwyższy brejk.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszty udziału w zawodach
Opłata startowa wynosi 30 zł i musi być uiszczona u Sędziego Głównego przed pierwszym meczem zawodnika.
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.