PORS Mikrus U12

NAZWA TURNIEJU

PORS Mikrus U12

MIASTO

Kalisz

KLUB

Amnezja

DATA

Od: 2019-09-29 10:00:00
Do: 2019-09-29 18:00:00

ZAPISY

Od: 0000-00-00 00:00:00
Do: 2019-09-26 21:00:00

KATEGORIA

PORS Mikrus U12

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Kazimierz Olejniczak

DODATKOWE INFORMACJE

PORS MIKRUS

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY ROZGRYWEK

1. Turnieje rankingowe PORS MIKRUS są cyklem turniejów dla dzieci do 12. roku życia, organizowanym przez PZSiBA. Cykl zostanie zakończony Mistrzostwami Polski “Mikrus” w kategorii do lat 12.

2. Cele zawodów:
• popularyzacja idei współzawodnictwa sportowego wśród dzieci grających w snookera;
• wyłonienie Mistrza Polski “Mikrus” w snookerze w kategorii wiekowej do lat 12;
• przygotowanie krajowej czołówki do uczestnictwa w zawodach międzynarodowych;
• stworzenie podstawy powołań do kadry narodowej w kategorii juniorów.

3. Terminy i miejsca rozgrywek publikowane są w kalendarzu Turniejów na stronie PZSiBA www.snooker.pl

4. Warunki uczestnictwa
W turniejach mogą wziąć udział zawodnicy, którzy:
• w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 13. roku życia;
• zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
• posiadają licencję sportową PZSiBA na rok 2019.

5. Licencje
• Wszyscy zawodnicy biorący udział w turniejach zobowiązani są do posiadania licencji sportowej PZSiBA na rok 2019.
• Licencję można uzyskać zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA .

6. Zapisy
• Zgłoszenia do turniejów przyjmowane będą na stronie PZSiBA www.snooker.pl
• Zapisu można dokonać po wcześniejszej rejestracji konta na stronie PZSiBA www.snooker.pl
• Terminem zakończenia zapisów jest wtorek poprzedzający turniej do godz. 21:00.

7. Strój
Od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA.

8. System i sposób przeprowadzenia zawodów
• Zawody zostaną rozegrane w dwóch etapach – fazie grupowej i fazie pucharowej.
a/ faza grupowa - modus meczu: lepszy z 3
b/ faza pucharowa - modus meczu: lepszy z 5
• W pierwszym turnieju zawodnicy zostaną rozstawieni losowo, w kolejnych - według aktualnego rankingu PORS MIKRUS.
• Wszystkie frejmy zostaną rozegrane na 10 czerwonych bilach.

9. Kryteria ustalania kolejności zawodników w grupach:
a/ wygrane mecze;
b/ bilans frejmów;
c/ bezpośredni pojedynek;
d/ dogrywka na czarnej bili.

10. Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego zawodników po grach grupowych:
a/ miejsce w grupie;
b/ średnia BF/MR;
c/ dogrywka na czarnej bili.

11. Zasady gry
Podczas trwania całego turnieju obowiązują oficjalne przepisy gry w snookera.
Wyjątek:
Po każdym faulu zawodnika jego przeciwnik będzie miał następujące opcje do wyboru:
a/ zagrywanie z pozycji, w której bile znieruchomiały na polu gry,
b/ nakazanie faulującemu ponownej gry z pozycji, w której bile znieruchomiały na polu gry,
c/ możliwość ustawienia białej bili w dowolnym miejscu na polu gry, pod warunkiem, że żaden z zawodników nie znajduje się w potrzebie snookera.

12. Sędziowanie
Podczas trwania wszystkich turniejów (z wyjątkiem meczu finałowego) obowiązuje wzajemne sędziowanie. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny.

13. Nagrody i tytuły
• W zawodach nie ma nagród finansowych.
• Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca 1-3 oraz za najwyższy brejk.
• Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

14. Koszty udziału w zawodach
• Opłata startowa wynosi 30 zł i musi być uiszczona u Sędziego Głównego przed pierwszym meczem zawodnika.
• Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

15. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.