Eliminacje do OMP

NAZWA TURNIEJU

Eliminacje do OMP

MIASTO

Lublin

KLUB

Masters

DATA

Od: 2020-01-11 11:00:00
Do: 2020-01-12 19:00:00

ZAPISY

Od: 2019-12-27 09:05:00
Do: 2020-01-07 21:00:00

KATEGORIA

Turniej nierankingowy

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Adam Chmielewski

DODATKOWE INFORMACJE

Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju eliminacyjnym mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA. Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wykupienia przed rozpoczęciem turnieju zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rozgrywek PZSiBA 2019.

 

Turniej eliminacyjny XXVIII Otwartych Mistrzostw Polski - Lublin 2020

 

Do turnieju głównego XXVIII Otwartych Mistrzostw Polski kwalifikację uzyskuje 48 zawodników:
a/ aktualny Mistrz Polski OMP – obrońca tytułu,   
b/ aktualny Mistrz Polski w kat. Masters 40+,  
c/ aktualna Mistrzyni Polski,  
d/ 16 zawodników PLS TOP16,  
e/ 18 zawodników 1LS,  
f/ 8 zawodników z rankingu PORS,
g/ 2 zawodników z turnieju eliminacyjnego,
h/ 1 zawodnik, który otrzyma dziką kartę od Zarządu PZSiBA.
 
Termin zawodów
Turniej eliminacyjny: 11-12 stycznia 2020 r. (sobota-niedziela) 
Turniej główny: 26 lutego - 1 marca 2020 r. (środa-niedziela)
 
Termin zapisów do turnieju eliminacyjnego:
do 7 stycznia 2020 r. (wtorek), do godz. 21:00
 
Miejsce zawodów 
Klub Masters, al. Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin
 
PROGRAM TURNIEJU ELIMINACYJNEGO
SOBOTA, 11 stycznia 2020 r.
11:00 - rozpoczęcie fazy grupowej
NIEDZIELA, 12 stycznia 2020 r.
10:00 - rozpoczęcie fazy pucharowej
Szczegółowy harmonogram rozgrywek zostanie podany po zakończeniu zapisów do turnieju.

Sędzia Główny
Adam Chmielewski  

Organizator
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub Masters
 
Warunki uczestnictwa
W turnieju eliminacyjnym mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy:
a/ posiadają polskie obywatelstwo lub prawa rezydenta w Polsce;
b/ posiadają aktualną licencję sportową PZSiBA;
c/ nie posiadają zaległości finansowych względem PZSiBA;
d/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
e/ stawią się na turnieju w wyznaczonym czasie.
 
Ubiór
Turniej eliminacyjny - od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod B
 
Sposób i system przeprowadzenia turnieju eliminacyjnego
Turniej zostanie rozegrany w systemie grupy + puchar. 
Modus meczów: lepszy z 5 
Awans do turnieju głównego uzyska 2 zawodników. 
 
Koszty udziału w turnieju eliminacyjnym
Opłata startowa - 80 zł 
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju eliminacyjnym mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA. Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wykupienia przed rozpoczęciem turnieju zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rozgrywek PZSiBA 2019.
Koszt licencji - 50 zł 
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania, ubezpieczenia i wyżywienia.
 
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.  
Regulamin OMP zostanie ogłoszony wkrótce.