MISTRZOSTWA POLSKI SHOOT-OUT

NAZWA TURNIEJU

MISTRZOSTWA POLSKI SHOOT-OUT

MIASTO

Warszawa

KLUB

147 Break - Zamieniecka

DATA

Od: 2020-02-09 13:00:00
Do: 2020-02-09 21:00:00

ZAPISY

Od: 0000-00-00 00:00:00
Do: 2020-02-04 21:00:00

KATEGORIA

Mistrzostwa Polski

SYSTEM ROZGRYWEK

Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Wiktoria Jędruszek

DODATKOWE INFORMACJE

  

NIEDZIELA, 9 lutego 2020 r.
Uczestnicy MP Shoot Out proszeni są o przybywanie do klubu w okolicach godziny 15:00. 
Przypominamy, że strój regulaminowy to KOD B, w którym zgodnie z Regulaminem Rozgrywek 2020 koszulka polo została zastąpiona koszulą z mankietem.


Cele zawodów
* wyłonienie Mistrza Polski w Snookerze w odmianie Shoot Out
* promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play
* popularyzacja gier bilardowych

Miejsce zawodów
Klub 147 Break, Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa

Termin zawodów
Niedziela, 9 lutego 2020 r.
Mistrzostwa rozpoczną się po zakończeniu Mistrzostw Polski w Bilardzie Angielskim, godz. ~15:00
Szczegółowy program zawodów zostanie przekazany przez sędziego głównego.

Organizator
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub 147 Break, Warszawa

Warunki uczestnictwa 
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy:
a/ posiadają aktualna licencję sportową PZSiBA;
b/ nie posiadają zaległości finansowych względem PZSiBA;
c/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
d/ stawią się na turnieju w wyznaczonym czasie.

Licencje
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA.
Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wykupienia przed rozpoczęciem turnieju zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2020.
Nie ma możliwości wykupienia licencji u sędziego głównego podczas turnieju. Zawodnicy nieposiadający licencji nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach. 

Ubiór
Od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod B
/KOD B – wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem. W przypadku kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą./

Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 4 lutego 2020 r. do godz. 21:00.
Sposób zgłoszeń: rejestracja na www.snooker.pl

System i sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym (1KO). 
Mecze będą rozgrywane w systemie gry z ograniczeniem czasowym.
Modus meczu – 10 minut, liczone od pierwszego rozbicia.
Szczegółowe informacje dotyczące systemu rozgrywek zostaną przekazane przez sędziego głównego. 
Losowanie drabinki odbędzie się przed turniejem w Klubie 147 Break.

Sędzia główny
Wiktoria Jędruszek

Nagrody i tytuły
W zawodach nie ma nagród finansowych.
Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca I-IV.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszt udziału w zawodach
Opłata startowa wynosi 40 zł.
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.