MISTRZOSTWA POLSKI SHOOT-OUT

NAZWA TURNIEJU

MISTRZOSTWA POLSKI SHOOT-OUT

MIASTO

Warszawa

KLUB

147 Break - Zamieniecka

DATA

Od: 2020-02-09 13:00:00
Do: 2020-02-09 20:00:00

ZAPISY

Od: 0000-00-00 00:00:00
Do: 2020-02-04 21:00:00

KATEGORIA

Mistrzostwa Polski

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Wiktoria Jędruszek

DODATKOWE INFORMACJE

Cele zawodów
* wyłonienie Mistrza Polski w Snookerze w odmianie Shoot Out
* promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play
* popularyzacja gier bilardowych

Miejsce zawodów
Klub 147 Break, Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa

Termin
9 lutego 2020 r. (niedziela)
Zawody rozpoczną się po rozegraniu Mistrzostw Polski w Bilardzie Angielskim.
Szczegółowy program mistrzostw zostanie ogłoszony wkrótce.

Organizator
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub 147 Break, Warszawa

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy:
a/ posiadają aktualna licencję sportową PZSiBA;
b/ nie posiadają zaległości finansowych względem PZSiBA;
c/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
d/ stawią się na turnieju w wyznaczonym czasie.

Licencje
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA.
Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wykupienia przed rozpoczęciem turnieju zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2020.

Ubiór
Od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – KOD B
/KOD B – wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem. W przypadku kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą./ 

Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 4 lutego 2020 r. do godz. 21:00.
Sposób zgłoszeń: rejestracja na www.snooker.pl

System i sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym (1KO).
Mecze będą rozgrywane w systemie gry z ograniczeniem czasowym.
Modus meczu – 10 minut, liczone od pierwszego rozbicia.
Szczegółowe informacje dotyczące systemu rozgrywek zostaną przekazane przez sędziego głównego.

Sędzia główny
Wiktoria Jędruszek

Nagrody i tytuły
W zawodach nie ma nagród finansowych.
Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca I-IV.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszt udziału w zawodach
Opłata startowa wynosi 40 zł.
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.