MISTRZOSTWA POLSKI MIXT

NAZWA TURNIEJU

MISTRZOSTWA POLSKI MIXT

MIASTO

Warszawa

KLUB

Billboard

DATA

Od: 2020-10-24 09:00:00
Do: 2020-10-25 20:00:00

ZAPISY

Od: 0000-00-00 00:00:00
Do: 2020-10-20 21:00:00

KATEGORIA

Mistrzostwa Polski

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Maciej Grzegorz Lesiak

DODATKOWE INFORMACJE

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA SPORTU
• Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są zobowiązane do dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i opuszczania obiektu, wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych. Należy zachować dystans społeczny.
• We wszystkich strefach sędzia, trener oraz osoby uprawiające sport są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.
• Od soboty, 17 października 2020 r. wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
[KLIKNIJ - Wytyczne 10.10.2020] 
[KLIKNIJ - Aktualizacja 16.10.2020]

!!!UWAGA!!!
Ubiór

• Podczas trwania całego turnieju obowiązuje strój według kodu A.
(KOD A – wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem, kamizelka, muszka lub krawat. W przypadku kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą).
• Sędzia główny może dopuścić do gry zawodników bez muszki lub krawata.
• Inne odstępstwa od stroju regulaminowego nie będą uznawane i mogą skutkować dyskwalifikacją zawodnika we frejmie, meczu lub zawodach.

Mistrzostwa Polski MIXT 2020
Klub Billboard

 

Cele zawodów
• wyłonienie Mistrza Polski w kategorii par mieszanych MIXT;
• promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play;
• popularyzacja snookera.

Termin i miejsce zawodów
24-25 października 2020 r.
Klub Billboard, ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa

Organizator
• Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
• Klub Billboard

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział drużyny mieszane (kobieta + mężczyzna), które:
a\ posiadają aktualną licencję sportową PZSiBA;
b\ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
c\ wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku.

Termin i miejsce zgłoszeń
• Zgłoszenia będą przyjmowane do wtorku, 20 października 2020 r. do godz. 21:00.
• Sposób zgłoszeń: dokonanie zapisu do turnieju na stronie www.snooker.pl przez KAŻDEGO Z UCZESTNIKÓW.

Sędzia główny
Maciej Grzegorz Lesiak

System i sposób przeprowadzenia Mistrzostw Polski MIXT
• Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch etapach - fazie grupowej i pucharowej.
• Do fazy pucharowej awansują 2 najlepsze drużyny z każdej grupy.
• Podział na grupy odbędzie się po zamknięciu zapisów.
• Rozstawienie i podział na koszyki odbędzie się na podstawie rankingu wyżej notowanego zawodnika, zgodnie z kolejnością: 1. ranking PLS TOP16, 2. ranking 1LS, 3. ranking PORS, 4. losowanie.
• Wszystkie frejmy będą rozgrywane w systemie deblowym (zmiana po zagraniu).
• Modus gier:
Faza grupowa - lepszy z 3  
Faza pucharowa - lepszy z 5 

Ubiór
• Przez cały czas trwania turnieju obowiązuje strój regulaminowy według kodu A
(wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem, kamizelka, muszka lub krawat. W przypadku kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą).
• Sędzia główny może dopuścić do gry zawodników bez muszki lub krawata.
• Inne odstępstwa od stroju regulaminowego nie będą uznawane i mogą skutkować dyskwalifikacją zawodnika we frejmie, meczu lub zawodach.

Nagrody
W zawodach nie ma nagród finansowych.
Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca 1-4.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszty udziału w zawodach
• Opłata startowa - 70 zł od osoby, płatne gotówką przed pierwszym meczem.
• Wszyscy uczestnicy turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA.
• Koszt licencji - 50 zł
Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wyrobienia przed rozpoczęciem turnieju, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2020 (należy dokonać wpłaty na konto PZSiBA oraz przesłać wniosek o przyznanie licencji sportowej PZSiBA).
UWAGA! Nie ma możliwości przyznania licencji przez sędziego głównego podczas turnieju.
• Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.

ZASADY GRY
1. W meczu z udziałem czterech zawodników każda z par rozpoczyna kolejne frejmy na zmianę.
2. O kolejności decyduje losowanie przeprowadzone przed rozpoczęciem meczu.
3. Partnerzy mogą zmieniać kolejność gry na początku każdego kolejnego frejma.
4. Kolejność gry ustalana jest na początku każdego frejma i musi być utrzymana do końca frejma.
5. Jeżeli po faulu wysunięto nakaz ponownej gry, zagrywa zawodnik, który spowodował faul.
6. Jeśli faul został ogłoszony za wykonanie zagrania poza kolejnością, wówczas partner faulującego może zostać pozbawiony swojego podejścia, w zależności od tego, czy faulujący zostanie poproszony o wykonanie ponownego zagrania.
7. Jeżeli zachodzi konieczność rozegrania dogrywki na ponownie ustawionej Czarnej bili, pary losują kolejność gry, a partnerzy decydują, który z zawodników wykona pierwsze zagranie. Dalsza kolejność gry musi być zachowana jak w całym frejmie.
8. Partnerzy mogą naradzać się lub komunikować podczas frejma, ale nie wtedy, gdy jeden z nich jest rozgrywającym i znajduje się przy stole, dopóki nie zakończy swojego podejścia.
9. Spożywanie i przebywanie pod wpływem alkoholu i innych używek (w tym dopingujących), które uniemożliwia prowadzenie i prawidłowy przebieg turnieju, będzie traktowane jako niesportowe zachowanie i może skutkować dyskwalifikacją zawodnika we frejmie, meczu lub zawodach.
10. Opuszczanie klubu pomiędzy frejmami jest niedozwolone.

Lista startowa:
1. M. Sikorska / M. Baranowski
2. D. Alska / D. Holoyda
3. E. Piślewska / M. Ebert
4. T. Prokopyshak-Kokocinska / J. Kowalski
5. I. Wojtecka / K. Ćwikła
6. P. Gromadzińska / A. Chmielewski
7. A. Wojtecka / A. Polak
8. D. Reńska / M. Żmieńko