MISTRZOSTWA POLSKI 50+

NAZWA TURNIEJU

MISTRZOSTWA POLSKI 50+

MIASTO

Lublin

KLUB

Masters

DATA

Od: 2020-08-29 10:00:00
Do: 2020-08-30 22:00:00

ZAPISY

Od: 0000-00-00 00:00:00
Do: 2020-08-25 21:00:00

KATEGORIA

Mistrzostwa Polski

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Wiktoria Jędruszek

DODATKOWE INFORMACJE

!!! UWAGA !!!
• Turniej rozpocznie się w sobotę, 29 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00. 
• Skład grup wraz z przybliżonym harmonogramem spotkań dostępny jest w zakładce ROZGRYWKI. 
• Faza grupowa zostanie rozegrana w sobotę w modusie 'lepszy z 3', faza pucharowa w niedzielę w modusie 'lepszy z 5'.

• Przypominam o obowiązku posiadania licencji sportowej PZSiBA. Osoby nieposiadające licencji nie zostaną dopuszczone do gry. 
SG

MISTRZOSTWA POLSKI W SNOOKERZE w kat. MASTERS 50+

Cele zawodów
* wyłonienie Mistrza Polski w snookerze w kategorii Masters 50+;
* promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play;
* popularyzacja snookera.

Organizatorzy
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub Masters

Miejsce zawodów
Klub Masters, 20-147 Lublin, Galeria Handlowa OLIMP, Aleja Spółdzielczości Pracy 36

Termin zawodów
29-30 sierpnia 2020 r. (sobota-niedziela)
Sobota, godz. 10:00 - rozpoczęcie fazy grupowej.
Niedziela - ćwierćfinały, półfinały, finał.


Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), do godz. 21:00.
Sposób zgłoszeń: dokonanie zapisu do turnieju na stronie www.snooker.pl

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, urodzeni w roku 1970 i wcześniej, którzy:
a/ posiadają aktualną licencję sportową PZSIBA;
b/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
c/ stawią się na sali gier w wyznaczonym czasie (należy doliczyć czas na rozgrzewkę oraz uiszczenie opłaty startowej przed pierwszym meczem);
d/ wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku.

Ubiór
Przez cały czas trwania turnieju obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod A
(wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem, kamizelka, muszka lub krawat. W przypadku kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą.)

System i sposób przeprowadzenia zawodów
* Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch etapach – fazie grupowej i fazie pucharowej.
* Do fazy pucharowej awansuje dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy.
* Podział na grupy odbędzie się po zamknięciu zapisów.
* Zawodnicy zostaną rozstawieni do grup według kolejności: 1. ranking PLS TOP16, 2. ranking 1LS, 3. ranking PORS, 4. losowanie.
* Mecze fazy grupowej zostaną rozegrane w modusie lepszy z 3, mecze fazy pucharowe w modusie lepszy z 5.

Kryteria ustalania kolejności zawodników w grupach:
a/ wygrane mecze;
b/ bilans frejmów;
c/ bezpośredni pojedynek;
d/ dogrywka.

Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego zawodników po grach grupowych:
a/ miejsce w grupie;
b/ mecze nieprzegrane;
c/ średnia BF/MR;
d/ losowanie.

Sędziowie
* Sędzia główny - Wiktoria Jędruszek
* Udział sędziowski zapewniony w meczu finałowym.

Nagrody i tytuły
* Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca I-IV oraz za najwyższy brejk turnieju.
* W zawodach nie ma nagród finansowych. Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszty udziału w zawodach
* Opłata startowa - 100 zł
* Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA.
* Koszt licencji - 50 zł

Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wyrobienia przed rozpoczęciem turnieju, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2020 (należy dokonać wpłaty na konto PZSiBA oraz przesłać wniosek o przyznanie licencji sportowej PZSiBA).
UWAGA! Nie ma możliwości przyznania licencji przez sędziego głównego podczas turnieju.
* Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.