MISTRZOSTWA POLSKI U21

NAZWA TURNIEJU

MISTRZOSTWA POLSKI U21

MIASTO

Warszawa

KLUB

147 Break - Zamieniecka

DATA

Od: 2020-12-19 10:00:00
Do: 2020-12-20 20:00:00

ZAPISY

Od: 2020-11-19 09:00:00
Do: 2020-12-15 21:00:00

KATEGORIA

Mistrzostwa Polski

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Do ustalenia

DODATKOWE INFORMACJE

!!! UWAGA !!!
Szczegółowe informacje dotyczące zawodów, tj. harmonogram gier oraz system rozgrywek, zostaną ogłoszone po zakończeniu zapisów do turnieju.

MISTRZOSTWA POLSKI w kat. do lat 21

Cele zawodów
• wyłonienie Mistrza Polski w kategorii wiekowej do lat 21;
• promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play wśród dzieci i młodzieży;
• popularyzacja snookera.

Organizatorzy
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub 147 Break Zamieniecka

Miejsce zawodów
Klub 147 Break Zamieniecka, ul. Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa

Termin zawodów
19-20 grudnia 2020 r. (sobota-niedziela)
[szczegółowy harmonogram gier zostanie ogłoszony po zakończeniu zapisów]

Termin i miejsce zgłoszeń
• Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 grudnia 2020 r. (wtorek), do godz. 21:00.
• Sposób zgłoszeń: dokonanie zapisu do turnieju na stronie www.snooker.pl.

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, urodzeni w roku 1999 i młodsi, którzy:
a/ posiadają aktualną licencję sportową PZSIBA;
b/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
c/ stawią się na sali gier w wyznaczonym czasie;
d/ wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku.

Ubiór
Przez cały czas trwania turnieju obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod A
(wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem, kamizelka, muszka lub krawat. W przypadku zawodniczek możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą.)

System i sposób przeprowadzenia zawodów
[szczegóły wkrótce]

Kryteria ustalania kolejności zawodników w grupach:
a/ wygrane mecze;
b/ bilans frejmów;
c/ mecz bezpośredni;
d/ dogrywka na Czarnej bili.

Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego po grach grupowych:
a/ miejsce w grupie;
b/ mecze nieprzegrane;
c/ średnia BF/MR;
d/ losowanie.

Nagrody
W zawodach nie ma nagród finansowych.
Zawodnicy otrzymują puchary i/lub medale za miejsca 1-4 oraz za najwyższy brejk turnieju.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszty udziału w zawodach
• Opłata startowa – 60 zł od osoby, płatne gotówką przed pierwszym meczem.
PROMOCJA! W przypadku udziału zarówno w MP U21, jak i MP U18, opłata startowa za oba turnieje wyniesie 80 zł.
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA.
• Koszt licencji – 50 zł lub w przypadku zawodników urodzonych w roku 2004 i młodszych – 10 zł.
Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wyrobienia przed rozpoczęciem turnieju, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2020 (należy dokonać wpłaty na konto PZSiBA oraz przesłać wniosek o przyznanie licencji sportowej PZSiBA).
UWAGA! Nie ma możliwości przyznania licencji przez sędziego głównego podczas turnieju.
• Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.