MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET

NAZWA TURNIEJU

MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET

MIASTO

Warszawa

KLUB

Billboard

DATA

Od: 2020-12-19 10:00:00
Do: 2020-12-20 20:00:00

ZAPISY

Od: 2020-11-19 09:00:00
Do: 2020-12-15 21:00:00

KATEGORIA

Mistrzostwa Polski

SYSTEM ROZGRYWEK

Grupowy + Pucharowy

SĘDZIA GŁÓWNY

Wiktoria Jędruszek

DODATKOWE INFORMACJE

MISTRZOSTWA POLSKI KOBIET

Cele zawodów

• wyłonienie Mistrzyni Polski w snookerze,
• przygotowanie najlepszych zawodniczek do uczestnictwa w zawodach międzynarodowych,
• promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play,
• popularyzacja gry w snookera.

Organizatorzy
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub Billboard

Miejsce zawodów
Klub Billboard, ul. Kasprzaka 7, 01-211 Warszawa

Termin zawodów
19-20 grudnia 2020 r. (sobota-niedziela)

Termin i miejsce zgłoszeń
• Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 grudnia 2020 r. (wtorek), do godz. 21:00.
• Sposób zgłoszeń: dokonanie zapisu do turnieju na stronie www.snooker.pl.

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodniczki, które
a/ posiadają aktualną licencję sportową PZSiBA;
b/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
c/ stawią się na sali gier w wyznaczonym czasie;
d/ wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku.

Ubiór
Od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod A.

System i sposób przeprowadzenia zawodów
[szczegóły wkrótce]

Kryteria ustalania kolejności zawodniczek w grupach:
a/ wygrane mecze;
b/ bilans frejmów;
c/ mecz bezpośredni;
d/ dogrywka na Czarnej bili.

Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego po grach grupowych:
a/ miejsce w grupie;
b/ mecze nieprzegrane;
c/ średnia BF/MR;
d/ losowanie.

Sędziowanie
Udział sędziów licencjonowanych zapewniony jest w całym turnieju.

Nagrody
W turnieju nie ma nagród finansowych.
Zawodniczki otrzymują puchary za miejsca I-IV oraz za najwyższy brejk turnieju.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszty udziału w zawodach
• Opłata startowa – 100 zł od osoby, płatne gotówką przed pierwszym meczem.
Wszystkie zawodniczki biorące udział w turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA.
• Koszt licencji – 50 zł
Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wyrobienia przed rozpoczęciem turnieju, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2020 (należy dokonać wpłaty na konto PZSiBA oraz przesłać wniosek o przyznanie licencji sportowej PZSiBA).
UWAGA! Nie ma możliwości przyznania licencji przez sędziego głównego podczas turnieju.
• Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.