w Komunikaty

Komunikat nr 1 władz PZSiBA z dnia 14 kwietnia 2022 r.

W dniu 10 kwietnia 2022 roku odbyło się Walne sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Delegatów. W wyniku przeprowadzonych wyborów nowych władz Związku, następujące osoby zostały powołane do Zarządu PZSiBA:

 1. Dominik Bystrzycki – prezes Zarządu
 2. Wiktoria Jędruszek – wiceprezes Zarządu 
 3. Piotr Murat – wiceprezes Zarządu
 4. Romuald Lenkajtis – sekretarz generalny
 5. Kazimierz Olejniczak – skarbnik

Niestety po wyborze nowych władz Związku, wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów prezes Dominik Bystrzycki podał się do dymisji ze skutkiem natychmiastowym z powodu ważnych przyczyn osobistych. W związku z tym faktem, Zarząd PZSiBA na swoim posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę, iż do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów i wyboru nowego prezesa Związku pełniącym obowiązki prezesa Związku został Pan Kazimierz Olejniczak. 

W wyniku głosowań na WZD PZSBiA powołano także nowe składy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej.  

Komisja Rewizyjna:

 1. Danuta Stobienia – przewodnicząca
 2. Marcin Karłyk
 3. Szymon Grzonka

Komisja Dyscyplinarna:

 1. Piotr Łuczak – przewodniczący
 2. Łukasz Uciechowski
 3. Patryk Wachowski

Wszystkim wybranym nowym członkom władz PZSiBA życzymy owocnej pracy dla dobra rozwoju snookera w Polsce.

W imieniu Zarządu

Romuald Lenkajtis

Sekretarz Generalny