Rodzaj licencji:

    Sala gier:

    Osoba odpowiedzialna za realizację deklaracji:

    Oświadczenia: