Licencja sędziowska
    Koszt: 100 zł
    Warunkiem przyznania licencji sędziowskiej PZSiBA jest posiadanie uprawnień sędziowskich PZSiBA.
    Licencja sędziowska przyznawana jest na okres dwóch sezonów.


    Oświadczenia: