Romuald LenkajtisSekretarz Generalny,
p.o. Prezes Zarządu