Drużynowe Mistrzostwa Polski

Wyniki
http://esnooker.pl/turnieje/2022/dmp/

Cele zawodów
* wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski;
* promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play;
* popularyzacja snookera.

Organizatorzy
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub Trick Shot Lwówek

Termin i miejsce zawodów
14-15 maja 2022 r. (sobota-niedziela)
Klub Trick Shot, ul. Ogrodowa 8 / Młyńska 18, 64-310 Lwówek
W przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwe jest rozpoczęcie gier grupowych w piątek, 13 maja 2022 r.

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy:
a) posiadają aktualną licencję sportową PZSIBA – profesjonalną lub juniorską;
b) zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
c) stawią się na sali gier w wyznaczonym czasie (należy doliczyć czas na rozgrzewkę oraz uiszczenie opłaty startowej przed pierwszym meczem);
d) wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku.

Termin i miejsce zgłoszeń
* Zgłoszenia przyjmowane będą do 9 maja 2022 r. (poniedziałek), do godz. 21:00.
* Sposób zgłoszeń: dokonanie zapisu do turnieju na stronie www.snooker.pl przez każdego z uczestników.
* Drużyna zgłoszona do turnieju DMP składa się z 2 (dwóch) zawodników: Zawodnik A (kapitan), Zawodnik B.

Ubiór
Przez cały czas trwania turnieju obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod A
(wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem, kamizelka, muszka lub krawat. W przypadku kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą.)

System i sposób przeprowadzenia Drużynowych Mistrzostw Polski
* Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch etapach – fazie grupowej i fazie pucharowej.
* Do fazy pucharowej awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.
* Podział na grupy odbędzie się po zamknięciu zapisów.
* Rozstawienie i podział na koszyki odbędzie się na podstawie rankingu wyżej notowanego zawodnika, zgodnie z kolejnością: 1. ranking PLS TOP16, 2. ranking PLS 1LS, 3. ranking PORS, 4. losowanie.

W fazie grupowej każdy mecz składa się z 5 frejmów w danej kolejności:
Frejm 1 singlowy (Zawodnik A vs Zawodnik A)
Frejm 2 singlowy (Zawodnik B vs Zawodnik B)
Frejm 3 deblowy (zmiana po zagraniu)
Frejm 4 singlowy (Zawodnik A vs Zawodnik B)
Frejm 5 singlowy (Zawodnik B vs Zawodnik A)

Kryteria ustalania kolejności drużyn w grupach:
a) bilans frejmów;
b) mecz bezpośredni;
c) dogrywka na czarnej bili (zawodnicy wyznaczeni przez kapitanów). 

Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego drużyn po grach grupowych:
a) miejsce w grupie;
b) średnia bilans frejmów/mecze rozegrane;
c) losowanie.

W fazie pucharowej pierwsze rundy rozgrywane są w systemie lepszy z 5 frejmów w danej kolejności:
Frejm 1 singlowy (Zawodnik A vs Zawodnik A)
Frejm 2 singlowy (Zawodnik B vs Zawodnik B)
Frejm 3 deblowy (zmiana po zagraniu)
Frejm 4 singlowy (Zawodnik A vs Zawodnik B)
Frejm 5 singlowy (Zawodnik B vs Zawodnik A)
* Modus gier pucharowych uzależniony jest od liczby drużyn i może ulec zwiększeniu po zakończeniu zapisów.

Finał rozgrywany jest w systemie lepszy z 7 frejmów w danej kolejności:
Frejm 1 singlowy (Zawodnik A vs Zawodnik B)
Frejm 2 singlowy (Zawodnik B vs Zawodnik A)
Frejm 3 deblowy (zmiana po zagraniu)
Frejm 4 singlowy (Zawodnik A vs Zawodnik A)
Frejm 5 singlowy (Zawodnik B vs Zawodnik B)
Frejm 6 deblowy (zmiana po zagraniu)
Frejm 7 singlowy (zawodnicy wyznaczeni przez kapitanów) 

Sędzia główny
Łukasz Uciechowski

Nagrody i tytuły
* Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca I-IV oraz za najwyższy brejk turnieju.
* W zawodach nie ma nagród finansowych. Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszty udziału w zawodach
* Opłata startowa – 90 zł od osoby, płatne gotówką przed pierwszym meczem.
* Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA – profesjonalnej lub juniorskiej.
* Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wyrobienia przed rozpoczęciem turnieju, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2022.
* Koszt licencji profesjonalnej – 100 zł, koszt licencji juniorskiej – 50 zł, zmiana licencji z AM na PRO – 50 zł.
Formularz licencyjny online: https://snooker.pl/licencja-zawodnicza-pzsiba/ (należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej).
UWAGA! Nie ma możliwości przyznania licencji przez Sędziego głównego podczas turnieju.
* Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.

 

  • System Rozgrywek: Mistrzostwa Polski
  • Zapisy od: 2022-05-04
  • Zapisy do: 2022-05-09
  • Sędzia Główny: Łukasz Uciechowski

Wydarzenie zostało zakończone.

Lista startowa zamknięta.

Data

14 - 15 maj 2022
Zakończone!

Czas

Cały Dzień

Wpisowe

90 zł
Trick Shot Klub SKF Mawit Lwówek

Lokalizacja

Trick Shot Klub SKF Mawit Lwówek
ul. Młyńska 18 / ul. Ogrodowa 8, 64-310 Lwówek

Organizator

PZSiBA
Email
turnieje@snooker.pl
Strona WWW
https://snooker.pl/

Lista startowa (40)