Mistrzostwa Polski Shoot Out 2021

Wyniki
http://esnooker.pl/turnieje/2021/mpso

Cele zawodów
* wyłonienie Mistrza Polski w Snookerze w odmianie Shoot Out
* promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play
* popularyzacja gier bilardowych

Miejsce zawodów
Klub 147 Break, Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa

Termin zawodów
11 grudnia 2021r. (sobota), w godz. 18:00 – 23:00 (harmonogram może ulec zmianie w zależności od frekwencji).
Szczegółowy program zawodów zostanie przekazany przez Sędziego Głównego.

Organizator
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub 147 Break, Warszawa

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy:
a/ posiadają aktualna licencję sportową PZSiBA (profesjonalną, amatorską lub juniorską);
b/ nie posiadają zaległości finansowych względem PZSiBA;
c/ uregulują opłatę startową (płatne wyłącznie przelewem na rachunek PZSiBA);
d/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
e/ stawią się na turnieju w wyznaczonym czasie.

Licencje
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA.
Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wykupienia przed rozpoczęciem turnieju zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2021.
Nie ma możliwości wykupienia licencji u Sędziego Głównego podczas turnieju. Zawodnicy nieposiadający licencji nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.

Ubiór
Od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod B
/KOD B – wizytowe spodnie, wizytowe buty oraz koszula z mankietem, która może zostać zastąpiona koszulką polo. W przypadku kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą./

Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 7 grudnia 2021r. do godz. 21:00.
Sposób zgłoszeń: rejestracja na www.snooker.pl. Warunkiem potwierdzenia jest rejestracja zawodnika wraz z potwierdzeniem opłaty startowej.

System i sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym (1KO).
Mecze będą rozgrywane w systemie gry z ograniczeniem czasowym.
Modus meczu – 10 minut, liczone od pierwszego rozbicia.
Szczegółowe informacje dotyczące systemu rozgrywek zostaną przekazane przez Sędziego Głównego.
W turnieju nie będzie rozstawień, uczestnicy będą rozlosowani, a drabinka turniejowa opublikowana w środę, 8 grudnia 2021r. do godz. 22:00.

Sędzia główny
Maciej Lesiak

Nagrody i tytuły
Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca I-IV oraz statuetkę za najwyższy brejk mistrzostw.

Pula nagród wynosi 2000 zł
I – 800 zł
II – 500 zł
III (*2) – 300 zł
najwyższy brejk – 100 zł.

Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszt udziału w zawodach
Opłata startowa wynosi 60 zł (płatne wyłącznie przelewem na rachunek PZSiBA)
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.

 

  • System Rozgrywek: Mistrzostwa Polski
  • Zapisy od: 2021-11-23
  • Zapisy do: 2021-12-07
  • Sędzia Główny: Maciej Grzegorz Lesiak

Wydarzenie zostało zakończone.

Lista startowa zamknięta.

Data

11 gru 2021
Zakończone!

Czas

Cały Dzień

Wpisowe

60 zł

Więcej informacji

Wyniki i harmonogram
147 Break Zamieniecka

Lokalizacja

147 Break Zamieniecka
Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa
Strona WWW
http://www.147break.waw.pl/

Organizator

PZSiBA
Email
turnieje@snooker.pl
Strona WWW
https://snooker.pl/
Wyniki i harmonogram

Lista startowa (41)