ORLEN Mistrzostwa Polski Shoot Out Lublin 2022

ORLEN Mistrzostwa Polski Shoot Out Lublin 2022

Wyniki
http://esnooker.pl/turnieje/2022/mps/

Cele zawodów
* wyłonienie Mistrza Polski w Snookerze w odmianie Shoot Out
* promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play
* popularyzacja odmian gry w snookera

Miejsce zawodów
Studio TVP o/Lublin
ul. Henryka Raabego 2
20-080 Lublin

Termin zawodów
16 października 2022 r. (niedziela), w godz. 12:00 – 24:00 (harmonogram może ulec zmianie w zależności od frekwencji).
Szczegółowy program zawodów zostanie przekazany przez Sędziego Głównego po zakończeniu zapisów.

Organizator
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub Masters Lublin

Warunki uczestnictwa
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy:
a/ posiadają aktualna licencję sportową PZSiBA (profesjonalną, amatorską lub juniorską);
b/ nie posiadają zaległości finansowych względem PZSiBA;
c/ uregulują opłatę startową (płatne wyłącznie przelewem na rachunek PZSiBA);
d/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
e/ stawią się na turnieju w wyznaczonym czasie.

Licencje
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA.
Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wykupienia przed rozpoczęciem turnieju zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2022.
Nie ma możliwości wykupienia licencji u Sędziego Głównego podczas turnieju. Zawodnicy nieposiadający licencji nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.

Ubiór
Od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod B
/KOD B – wizytowe spodnie, wizytowe buty oraz koszula z mankietem w kolorze biały lub czarnym, która może zostać zastąpiona koszulką polo dostarczoną przez Organizatora.
Zawodnicy mają obowiązek umieszczenia na stroju naszywek reklamowych dostarczonych przez Organizatora w miejscu wskazanym przez Organizatora. Poza naszywkami dostarczonymi przez Organizatora możliwe jest umieszczenie na stroju dodatkowo 1 znaku towarowego zaakceptowanego przez Organizatora.

Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 października 2022 r. do godz. 21:00.
Sposób zgłoszeń: rejestracja na www.snooker.pl.
Warunkiem potwierdzenia jest rejestracja zawodnika wraz z potwierdzeniem opłaty startowej.

System i sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym (1KO).
Mecze będą rozgrywane w systemie gry z ograniczeniem czasowym.
Modus meczu – 10 minut, liczone od pierwszego rozbicia.
Zawodnicy zostaną rozstawienie w drabince turniejowej wg rankingów na dzień 10.10.2022 w kolejności:
1. Ranking PLS TOP16,
2. Ranking PLS 1LS,
3. Ranking PORS.
Drabinka turniejowa zostanie opublikowana w środę, 12 października 2022 r. do godz. 22:00.
Przeciwnicy w kolejnych rundach będą wyłaniani losowo.

Sędzia główny
do ustalenia

Nagrody i tytuły
Zawodnicy otrzymują puchary za miejsca I-II oraz statuetkę za najwyższy brejk.
Pula nagród wynosi 7000 zł
I m – 2 500 zł
II m – 1 300 zł
III m (*2) – 700 zł
V m (*4) – 400 zł
najwyższy brejk – 200 zł

maksymalny brejk – 14 700 zł
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszt udziału w zawodach
Opłata startowa wynosi 100 zł (płatne wyłącznie przelewem na rachunek PZSiBA)
Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.

  • System Rozgrywek: Mistrzostwa Polski
  • Zapisy od: 2022-09-27
  • Zapisy do: 2022-10-11

Wydarzenie zostało zakończone.

Lista startowa zamknięta.

Data

16 paź 2022
Zakończone!

Czas

Cały Dzień

Wpisowe

100 zł
Studio TVP o/Lublin

Lokalizacja

Studio TVP o/Lublin
ul.Henryka Raabego 2, 20-080 Lublin

Studio TVP o/Lublin ul. Henryka Raabego 2 20-080 Lublin

Organizator

PZSiBA
Email
turnieje@snooker.pl
Strona WWW
https://snooker.pl/

Lista startowa (39)