ORLEN Mistrzostwa Polski Shoot Out Lublin 2023

Cele zawodów
•  wyłonienie Mistrza Polski w Snookerze w odmianie Shoot Out;
•  promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play; 
•  popularyzacja odmian gry w snookera.

Miejsce zawodów
Studio TVP o/Lublin
ul. Henryka Raabego 2
20-080 Lublin

Termin zawodów
26 listopada 2023 r. (niedziela), w godz. 12:00 – 24:00
Szczegółowy program zawodów zostanie przekazany przez Organizatora po zakończeniu zapisów.
•  Limit miejsc w turnieju głównym: 40 osób
•  W przypadku większej liczby zgłoszeń pierwsze rundy zostaną rozegrane w sobotę, 25 listopada w Klubie Masters.

Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 21:00.
Sposób zgłoszeń: rejestracja na www.snooker.pl.
•  Warunkiem potwierdzenia udziału jest rejestracja zawodnika wraz z potwierdzeniem opłaty startowej.
•  Pierwszeństwo udziału uzyskują zawodnicy sklasyfikowani w rankingu PLS TOP16 i PLS 1LS pod warunkiem dokonania zgłoszenia i wpłaty w terminie.

Organizator
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub Masters Lublin

Sędzia główny
Dariusz Goral

Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy:
a/ posiadają aktualna licencję sportową PZSiBA (PRO, AM lub Junior);
b/ nie posiadają zaległości finansowych względem PZSiBA;
c/ uregulują opłatę startową (płatne wyłącznie przelewem na rachunek PZSiBA);
d/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
e/ stawią się na turnieju w wyznaczonym czasie.

System i sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym (1KO).
Mecze będą rozgrywane w systemie gry z ograniczeniem czasowym.
Modus meczu – 10 minut, liczone od pierwszego rozbicia.
•  Zawodnicy zostaną rozstawieni w drabince turniejowej w kolejności: 1. obrońca tytułu, 2. ranking PLS TOP16, 3. ranking PLS 1LS, 4. ranking PORS.
•  Przeciwnicy w kolejnych rundach będą wyłaniani losowo.

Ubiór
Od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod B
(wizytowe spodnie, wizytowe buty oraz koszula z mankietem w kolorze biały lub czarnym, która może zostać zastąpiona koszulką polo dostarczoną przez Organizatora.)
•  Zawodnicy mają obowiązek umieszczenia na stroju naszywek reklamowych dostarczonych przez Organizatora w miejscu wskazanym przez Organizatora. Poza naszywkami dostarczonymi przez Organizatora możliwe jest umieszczenie na stroju dodatkowo 1 znaku towarowego zaakceptowanego przez Organizatora.

Nagrody
Zawodnicy otrzymają puchary za miejsca 1 i 2 oraz statuetkę za najwyższy brejk.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.


Pula nagród wynosi 7 000 zł
I miejsce – 2 500 zł
II miejsce – 1 300 zł
III miejsce (*2) – 700 zł
V miejsce (*4) – 400 zł
Najwyższy brejk – 200 zł
Maksymalny brejk – 14 700 zł

Koszt udziału w zawodach
•  Opłata startowa wynosi 60 zł (płatne wyłącznie przelewem na rachunek PZSiBA).
Nr konta: Bank Millennium SA
75 1160 2202 0000 0002 1371 0145

•  Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.
•  Każdy uczestnik turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora turnieju lub przez upoważniony przez organizatora podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. Organizator ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika w przygotowywanych przez organizatora publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz w internecie.

 

  • System Rozgrywek: Mistrzostwa Polski
  • Zapisy od: 2023-11-13
  • Zapisy do: 2023-11-20
  • Sędzia Główny: Dariusz Goral

Wydarzenie zostało zakończone.

Lista startowa zamknięta.

Data

26 lis 2023
Zakończone!

Czas

Cały Dzień

Wpisowe

60 zł

Więcej informacji

Wyniki i harmonogram
Studio TVP o/Lublin

Lokalizacja

Studio TVP o/Lublin
ul.Henryka Raabego 2, 20-080 Lublin

Studio TVP o/Lublin ul. Henryka Raabego 2 20-080 Lublin

Organizator

PZSiBA
Email
turnieje@snooker.pl
Strona WWW
https://snooker.pl/
Wyniki i harmonogram

Lista startowa (36)