Snooker Shoot Out Junior 2022

Snooker Shoot Out Junior

Miejsce zawodów
Studio TVP o/Lublin
ul. Henryka Raabego 2
20-080 Lublin

Termin zawodów
16 października 2022 r. (niedziela), w godz. 12:00 – 20:00

Organizator
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub Masters Lublin

Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci urodzeni w roku 2010 (U12) i młodsi, którzy:
a/ posiadają aktualna licencję sportową PZSiBA (profesjonalną, amatorską lub juniorską);
b/ nie posiadają zaległości finansowych względem PZSiBA;
d/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
e/ stawią się na turnieju w wyznaczonym czasie.

Licencje
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju mają obowiązek posiadania aktualnej licencji sportowej PZSiBA.
Osoby nieposiadające licencji zobowiązane są do jej wykupienia przed rozpoczęciem turnieju zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie Rozgrywek PZSiBA 2022.
Nie ma możliwości wykupienia licencji u Sędziego Głównego podczas turnieju. Zawodnicy nieposiadający licencji nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach.

Ubiór
Obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod B
/KOD B – wizytowe spodnie, wizytowe buty oraz koszula z mankietem w kolorze biały lub czarnym, która może zostać zastąpiona koszulką polo dostarczoną przez Organizatora.
Zawodnicy mają obowiązek umieszczenia na stroju naszywek reklamowych dostarczonych przez Organizatora w miejscu wskazanym przez Organizatora. Poza naszywkami dostarczonymi przez Organizatora możliwe jest umieszczenie na stroju dodatkowo 1 znaku towarowego zaakceptowanego przez Organizatora.

Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 października 2022 r. do godz. 21:00.
Sposób zgłoszeń: rejestracja na www.snooker.pl.
Limit miejsc: 8 osób
Brak opłat startowych.

System i sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym (1KO).
Mecze będą rozgrywane w systemie gry z ograniczeniem czasowym.
Modus meczu – 10 minut, liczone od pierwszego rozbicia.

Nagrody
Zawodnicy otrzymają puchary za miejsca 1 i 2.

Sędzia główny
do ustalenia

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.

  • Zapisy od: 2022-10-05
  • Zapisy do: 2022-10-10

Wydarzenie zostało zakończone.

Lista startowa zamknięta.

Data

16 paź 2022
Zakończone!

Czas

12:00 - 20:00

Wpisowe

Darmowy
Studio TVP o/Lublin

Lokalizacja

Studio TVP o/Lublin
ul.Henryka Raabego 2, 20-080 Lublin

Studio TVP o/Lublin ul. Henryka Raabego 2 20-080 Lublin

Organizator

PZSiBA
Email
turnieje@snooker.pl
Strona WWW
https://snooker.pl/

Lista startowa (8)