Snooker Shoot Out Junior 2023

Cele zawodów
•  promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play wśród dzieci;
•  popularyzacja odmian gry w snookera.

Miejsce zawodów
Studio TVP o/Lublin
ul. Henryka Raabego 2
20-080 Lublin

Termin zawodów
26 listopada 2023 r. (niedziela), w godz. 18:00 – 19:30

Termin i miejsce zgłoszeń
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 21:00.
Sposób zgłoszeń: rejestracja na www.snooker.pl.
•  Limit miejsc: 8 osób
•  Pierwszeństwo udziału uzyskują finaliści MP U12 2023 oraz zawodnicy najwyżej sklasyfikowani w rankingu PORS Junior U12.

Organizator
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub Masters Lublin

Sędzia główny
Dariusz Goral

Warunki uczestnictwa
W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci urodzeni w roku 2011 i młodsi (U12), którzy:
a/ posiadają aktualna licencję sportową PZSiBA (Junior);
b/ nie posiadają zaległości finansowych względem PZSiBA;
c/ są sklasyfikowani w rankingu PORS Junior U12 lub są finalistami MP U12 2023;
d/ zgłoszą swój udział w wyznaczonym terminie;
e/ stawią się na turnieju w wyznaczonym czasie.

System i sposób przeprowadzenia zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone w systemie pucharowym (1KO).
Mecze będą rozgrywane w systemie gry z ograniczeniem czasowym.
Modus meczu – 10 minut, liczone od pierwszego rozbicia.

Ubiór
Obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – kod B
(wizytowe spodnie, wizytowe buty oraz koszula z mankietem w kolorze biały lub czarnym, która może zostać zastąpiona koszulką polo dostarczoną przez Organizatora.)
•  Zawodnicy mają obowiązek umieszczenia na stroju naszywek reklamowych dostarczonych przez Organizatora w miejscu wskazanym przez Organizatora. Poza naszywkami dostarczonymi przez Organizatora możliwe jest umieszczenie na stroju dodatkowo 1 znaku towarowego zaakceptowanego przez Organizatora.

Nagrody
Zawodnicy otrzymają puchary za miejsca 1 i 2.
Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.

Koszt udziału w zawodach
• 
Udział w turnieju jest bezpłatny.  

•  Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia.

Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.
•  Każdy uczestnik turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora turnieju lub przez upoważniony przez organizatora podmiot. Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych. Organizator ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika w przygotowywanych przez organizatora publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz w internecie.

 

  • Zapisy od: 2023-11-13
  • Zapisy do: 2023-11-20
  • Sędzia Główny: Dariusz Goral

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

26 lis 2023
Zakończone!

Czas

18:00 - 19:30
Studio TVP o/Lublin

Lokalizacja

Studio TVP o/Lublin
ul.Henryka Raabego 2, 20-080 Lublin

Studio TVP o/Lublin ul. Henryka Raabego 2 20-080 Lublin

Organizator

PZSiBA
Email
turnieje@snooker.pl
Strona WWW
https://snooker.pl/

Lista startowa (5)