XXIX Otwarte Mistrzostwa Polski

W turnieju głównym XXIX Otwartych Mistrzostw Polski wystartuje 32 zawodników, którzy spełnili wymogi regulaminowe do zakwalifikowania się do turnieju oraz potwierdzili udział w wyznaczonym terminie.

Wyniki
http://esnooker.pl/turnieje/2021/omp/

Cele zawodów
* wyłonienie Mistrza Polski w snookerze w kategorii otwartej;
* przygotowanie najlepszych polskich zawodników do uczestnictwa w zawodach międzynarodowych;
* promowanie idei współzawodnictwa sportowego w duchu zasad fair play;
* popularyzacja snookera.Kwalifikację do udziału w Otwartych MP uzyskują:
a/ aktualny Mistrz Polski OMP – obrońca tytułu,
b/ 16 zawodników PLS TOP16,
c/ 4 zawodników 1LS,
d/ 2 zawodników z rankingu PORS,
e/ 2 zawodników z turnieju eliminacyjnego,
f/ 8 zawodników, którzy otrzymają dziką kartę od Zarządu PZSiBA.
Dzikie karty od Zarządu PZSiBA zostaną rozdysponowane następująco:
a/ 2 dzikie karty – turniej eliminacyjny;
b/ 4 dzikie karty – 1LS;
c/ 2 dzikie karty – ranking PORS.

Termin zawodów
Turniej główny: 11-14 marca 2021 r. (czwartek-niedziela)
Termin potwierdzenia udziału w turnieju głównym:
– do 9 marca 2021 r. (wtorek), do godz. 21:00
Zawodnicy, którzy spełnili wymogi regulaminowe do zakwalifikowania się do turnieju głównego
proszeni są o przesłanie potwierdzenia udziału na adres e-mail: omp2021@snooker.pl

Miejsce zawodów
11-13 marca 2021 r.
Klub Masters (Galeria Handlowa Olimp)
al. Spółdzielczości Pracy 36
20-147 Lublin
14 marca 2021 r. (półfinały i finał)
Studio TVP Lublin
ul. Raabego 2
20-080 Lublin

Organizatorzy:
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
Klub Masters (Galeria Handlowa OLIMP)

Sędzia główny
Maciej Grzegorz Lesiak
tel. 602782338

Warunki uczestnictwa:
W Mistrzostwach mogą wziąć udział zawodnicy obojga płci, którzy:
a/ posiadają profesjonalną licencję sportową PZSiBA na rok 2021;
b/ spełnili wymogi regulaminowe do zakwalifikowania się do turnieju;
c/ potwierdzą swój udział w wyznaczonym terminie;
d/ stawią się na sali gier w wyznaczonym czasie.
e/ wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku.

Ubiór
W turnieju głównym od pierwszych rund obowiązuje strój regulaminowy PZSiBA – KOD A.
(wizytowe spodnie, wizytowe buty, koszula z mankietem, kamizelka, muszka lub krawat. W przypadku
kobiet możliwe jest zastąpienie wizytowych spodni wizytową spódnicą).
UWAGA!
Na prośbę Organizatora zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na strojach logo sponsora.

Sposób i system przeprowadzenia zawodów
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch etapach – fazie grupowej i fazie pucharowej.
A – faza grupowa: 8 grup 4-osobowych
Zawodnicy zostaną podzieleni na 4 koszyki i rozlosowani do grup według zasady:
a/ pozycja nr 1 w grupach – 8 zawodników najwyżej sklasyfikowanych na listach rankingowych
PZSiBA w kolejności: PLS TOP16, 1LS, PORS, turniej eliminacyjny (Zarząd PZSiBA dopuszcza
uwzględnienie światowych list rankingowych);
b/ pozycja nr 2 w grupach – kolejnych 8 zawodników wg schematu jw.;
c/ pozycja nr 3 w grupach – kolejnych 8 zawodników wg schematu jw.;
d/ pozycja nr 4 w grupach – kolejnych 8 zawodników wg schematu jw.
* Modus meczów w fazie grupowej – lepszy z 7
Kryteria ustalania kolejności zawodników w grupach:
a/ wygrane mecze;
b/ bilans frejmów;
c/ bezpośredni pojedynek;
d/ dogrywka, modus – minimum lepszy z 5 na bili Czarnej;
* Do fazy pucharowej awansuje dwóch zawodników z każdej grupy.
B – faza pucharowa:
Kryteria ustalenia kolejności rankingu turniejowego zawodników po grach grupowych:
a/ miejsce w grupie;
b/ wygrane mecze;
c/ średnia BF/MR;
d/ losowanie.

Modus meczów w fazie pucharowej:
Last 16 – lepszy z 7
Ćwierćfinały –  lepszy z 7
Półfinały –  lepszy z 7
Finał – minimum lepszy z 11

Sędziowie
Organizator zapewnia udział sędziów licencjonowanych w całym turnieju głównym.

Nagrody
* Zawodnicy otrzymują puchary i medale za miejsca I-IV oraz za najwyższy brejk turnieju (40+).
* W turnieju nie ma nagród finansowych.
* Podział innych nagród, także rzeczowych, pozostaje w gestii Organizatora.
Koszty udziału w turnieju
Opłata startowa – 200 zł
* Opłata startowa dla zawodników awansujących z turnieju eliminacyjnego – 100 zł
UWAGA!
Opłatę startową należy uiścić przelewem bankowym na rachunek PZSiBA.
Nr konta: Bank Millennium SA
75 1160 2202 0000 0002 1371 0145
Polski Związek Snookera i Bilarda Angielskiego
20-147 Lublin, Galeria Handlowa OLIMP, al. Spółdzielczości Pracy 36
* Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania, ubezpieczenia i
wyżywienia.

Licencje
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju głównym mają obowiązek posiadania licencji sportowej
PZSiBA na rok 2021 – profesjonalnej lub juniorskiej.
Wniosek licencyjny:
https://snooker.pl/dokumenty/Wniosek-o-przyznanie-licencji-sportowej-PZSiBA-2021.pdf
Zgoda na udostępnienie wizerunku
Potwierdzenie udziału w Mistrzostwach oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku i głosu
w celach promocyjnych dla PZSiBA, TVP oraz Ministerstwa Sportu.
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin może być uzupełniony o inne informacje dotyczące zawodów.

Wyniki
http://esnooker.pl/turnieje/2021/omp/

  • System Rozgrywek: Grupowy + Pucharowy
  • Zapisy od: 2021-02-11
  • Zapisy do: 2021-03-09
  • Sędzia Główny: Maciej Lesiak

Data

11 - 14 mar 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 20:00

Wpisowe

200 zł
Masters OLIMP

Lokalizacja

Masters OLIMP
al. Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin

Organizator

PZSiBA
Email
turnieje@snooker.pl
Strona WWW
https://snooker.pl/

Lista startowa (0)