Krajowe kryteria kwalifikacji do TWG, MŚ, ME

Zawodnicy i zawodniczki powoływani są do reprezentacji na ME i MŚ na podstawie wniosku trenera kadry po akceptacji zarządu PZSiBA. W przypadku braku funkcji trenera kadry decyzję o powołaniu reprezentacji podejmuje zarząd PZSiBA .

Podstawowe kryteria kwalifikacji do ME i MŚ:

1. Listy rankingowe krajowe i międzynarodowe
2. Wyniki uzyskiwane na imprezach mistrzowskich krajowych w poszczególnych kategoriach i odmianach
3. Wyniki uzyskiwane w imprezach międzynarodowych w poszczególnych kategoriach uzyskane w poprzednich startach
4. Realizowanie zadań szkoleniowych nałożonych przez trenera kadry, a w przypadku braku funkcji trenera kadry, zadań nałożonych przez zarząd PZSiBA
5. Spełnienie wymogów licencyjnych i marketingowych PZSiBA.
6. Kwalifikacji do ME i MŚ nie otrzymają zawodnicy zaniedbujący i nierealizujący programu przygotowań oraz odmawiający udziału w zawodach określonych w programie szkolenia kadry narodowej

Krajowe kryteria kwalifikacji do TWG

Kryteria kwalifikacji do TWG podane będą po uzyskaniu informacji od organizatora TWG. Na dzień sporządzania kryteriów kwalifikacji zarząd PZSiBA nie posiada informacji mogących ustalić ww. kryteria.