Zasady powoływania kadry narodowej

Zawodnicy i zawodniczki powoływani są do reprezentacji Polski po spełnieniu warunków wskazanych w “Zasadach kwalifikacji do reprezentacji Polski” na podstawie wniosku trenerów poszczególnych kadr Polski: mężczyzn, kobiet, młodzieżowej, i po jego akceptacji przez Zarząd PZSiBA. W przypadku braku funkcji trenera kadry decyzję o powołaniu reprezentacji podejmuje zarząd PZSiBA .