REGULAMIN

POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ, ZASAD I WARUNKÓW REPREZENTOWANIA

BARW NARODOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA POLSKI

W IMPREZACH MIĘDZYNARODOWYCH

 

I. SKŁAD KADRY:

  1. Kadra narodowa podzielona jest na:
   1. Kadrę seniorów:
    • Kadra mężczyzn
    • Kadra kobiet
    • Kadra masters (zawodnicy i zawodniczki 40+)
   2. Kadrę juniorów:
    • Kadra U16
    • Kadra U18
    • Kadra U21

II. ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ

 1. Kadrę narodową powołuje Zarząd PZSiBA.
 2. Termin powołania kadry na bieżący sezon ogłasza się do 31 stycznia i uzupełnia w miarę potrzeb w trakcie sezonu na podstawie decyzji Zarządu PZSiBA opisanej w dziale III pkt. 1e, 2e, 3d i 4d.
 3. Po powołaniu do kadry narodowej zawodnik otrzymuje z PZSiBA w zw. z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U.2010 nr 127 poz. 857) „Kartę praw i obowiązków członka kadry narodowej”, którą zobowiązany jest podpisać i przesłać do biura Związku w terminie 7 dni pocztą elektroniczną na adres: snooker@snooker.pl
 4. Brak przesłania podpisanego oświadczenia i potwierdzenia akceptacji „Kartę praw i obowiązków członka kadry narodowej w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z powołania w skład kadry narodowej na dany rok kalendarzowy.

III. KRYTERIA POWOŁANIA KADRY

 1. Powołanie do kadry narodowej mężczyzn uzyskują:
  1. Aktualni medaliści Mistrzostw Świata i Europy
  2. Aktualni medaliści turniejów rangi Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach seniorskich
  3. Zawodnicy z miejsc 1-10 rankingu PLS TOP16 za poprzedni sezon
  4. Zwycięzca finału Pucharu Polski
  5. Zawodnicy zgłoszeni przez Zarząd w trakcie trwającego sezonu na podstawie:
   • Przejściowego rankingu PLS TOP16
   • Rezultatów osiągniętych w turniejach międzynarodowych
   • Aktualnych rezultatów sportowych
   • Przydatności do reprezentacji (wiek, pozytywne cechy psychofizyczne)
   • Perspektyw rozwojowych (wiek, progresja wyników, oceny pracy treningowej
 2. Powołanie do kadry narodowej kobiet uzyskują:
  1. Aktualne medalistki Mistrzostw Świata i Europy
  2. Aktualne medalistki Mistrzostw Polski Kobiet we wszystkich kategoriach kobiecych
  3. Zwyciężczyni finału Pucharu Polski Kobiet
  4. Zawodniczki z miejsc 1-6 rankingu PPK za poprzedni sezon
  5. Zawodniczki zgłoszeni przez Zarząd w trakcie trwającego sezonu na podstawie:
   • Przejściowego rankingu PPK
   • Rezultatów osiągniętych w turniejach międzynarodowych
   • Aktualnych rezultatów sportowych
   • Przydatności do reprezentacji (wiek, pozytywne cechy psychofizyczne)
   • Perspektyw rozwojowych (wiek, progresja wyników, oceny pracy treningowej)
 1. Powołanie do kadry Masters uzyskują zawodnicy i zawodniczki powyżej 40-go roku życia, którzy są:
  1. Aktualnymi medalistami Mistrzostw Świata i Europy
  2. Aktualnymi medalistami Mistrzostw Polski
  3. Zawodnikami figurującymi w rankingu PLS TOP16 lub PLS 1LS za poprzedni sezon
  4. Zawodnikami/zawodniczkami zgłoszonymi przez Zarząd w trakcie trwającego sezonu na podstawie:
   • Przejściowego rankingu PLS TOP16, PLS 1LS
   • Rezultatów osiągniętych w turniejach międzynarodowych
   • Aktualnych rezultatów sportowych
   • Przydatności do reprezentacji
 1. Powołanie do kadr narodowych juniorów U16/U18/U21 uzyskują:
  1. Aktualni medaliści Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach juniorskich
  2. Medaliści MP Shoot Out
  3. Zawodnicy uwzględnieni w rankingach PLS TOP16 i PLS 1LS za poprzedni sezon
  4. Zawodnicy zgłoszeni przez Koordynatora ds. Sportu Młodzieżowego PZSiBA na podstawie akceptacji przez Zarząd Związku w trakcie trwającego sezonu na podstawie:
   • Przejściowego rankingu PORS U12/U16/U21
   • Rezultatów osiągniętych w turniejach międzynarodowych
   • Przydatności do reprezentacji (wiek, pozytywne cechy psychofizyczne)
   • Perspektyw rozwojowych (wiek, progresja wyników, oceny pracy treningowej)
   • Zgłoszeń trenerów klubowych popartych dobrymi wynikami sportowymi

IV. STATUS CZŁONKA KADRY NARODOWEJ:

Członkiem kadry narodowej może być osoba która:

a) zachowuje godność reprezentanta Polski oraz przestrzega regulaminów i uchwał PZSiBA

b) dąży stale do uzyskiwania jak najlepszych wyników sportowych

c) zna niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania,

d) posiada aktualną licencję PZSiBA

e) potwierdził pisemnie akceptację „Kartę praw i obowiązków członka kadry narodowej”

 

V. NOMINACJE DO ZAWODÓW MŚ, ME i TWG.

Pierwszeństwo do reprezentowania Polski w zawodach MŚ/ME/TWG otrzymują zawodnicy, którzy są członkami kadry narodowej i są aktualnymi Mistrzami Polski w swoich kategoriach lub aktualnymi medalistami MŚ/ME/TWG. Pozostałych zawodników do poszczególnych zawodów typuje selekcjoner kadry, a zatwierdza Zarząd Związku. Ilość reprezentantów na poszczególne zawody zależy od limitów miejsc przyznanych poszczególnym federacjom krajowym przez EBSA i IBSF.